Dörren är massiv till stora delar vilken gör den tyngre än modernare konstruktioner. En flerskiktslimmad fururam borgar för en stabil och formsäker konstruktion. Speglar utförs i furu eller MDF (Medium Density Fibreboard) efter önskemål. MDF lämpar sig bättre när dörren täckmålas. Tätning sker med kraftig gummilist. Ett standardlås för låscylinder sitter i dörren. Du väljer själv vilken säkerhetsgrad du vill ha genom olika låssystem.

Glasning utförs normalt med 1+1 Floatglas plus fast spröjs i ytterglas, men går att beställa efter önskemål.

Jag rötskyddar alla dörrar med en tunn olja. Eftersom dörren innehåller mer trä än vanliga dörrar uppmanar jag att den placeras under helt skyddande tak.


Alla dörrmodeller går att beställa som innedörrar.

dörr
Garanti
Fabriksgaranti gäller 2 år från leveransdagen. Garantin innefattar inte fel som uppstått p g a felaktig behandling eller åverkan. Montering av karm skall ske enligt gällande föreskrifter. Garantin gäller ej för transportskador, dessa anmäls omgående enligt ABM 92. Vid förvaring av dörren under längre tid skall den ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak. Observera! Garanti lämnas ej för dörr som monteras i fasad utan skyddande tak.

Garantin förutsätter regelbundet underhåll.