Diplom från Källtorpsgård för värdefullt bidrag till byggnadskulturen i Stockholmslän
Diplom